Gamla toppstugan

Kebnekaises gamla toppstuga

Den gamla toppstugan byggdes 1924 och har under åren genomgått både små och stora reparationer.
Den ligger ungefär 100 meter nordväst om där Östra leden kommer uppför bergssidan från Björlings glaciär.

Läge
Cirka 25 km NO om Singi (-1180m)
Cirka 12 km NV om Kebnekaise fjällstation via Västra leden (-1210m +200m)
Cirka 8 km NV om Kebnekaise fjällstation via Östra leden (-1210m)

Höjd
Ligger på 1880 m.ö.h.

Öppet
Året runt

Nya toppstugan

Kebnekaises nya toppstuga med tillhörande utedass

Den nya toppstugan uppfördes så sent som 1983. Den är större och mycket mer modern, med ett utedass som syns till vänster här på bilden. Den ligger på i princip samma höjd som den gamla toppstugan, men 100-200 meter längre västerut. Följer man Västra leden så får man syn på denna stuga först. Mellan de två stugorna går en fångstarm (pinnar med rep emellan, enligt ovan i bildens högerkant) så att man inte ska missa dem. Båda stugorna har kamin, men man ska absolut inte räkna med att det finns någon ved att elda i nödfall. Det är snarare regel att det inte finns någon ved om man skulle råka illa ut.

Läge
Cirka 25 km NO om Singi (-1180m)
Cirka 12 km NV om Kebnekaise fjällstation via Västra leden (-1210m +200m)
Cirka 8 km NV om Kebnekaise fjällstation via Östra leden (-1210m)

Höjd
Ligger på 1880 m.ö.h.

Öppet
Året runt